อยากทราบเทคนิค

พอจะมีวิธีทีที่ดีกว่านี้ จะแนะนำครูใหม่ตัวน้อยไหมคะ หากจะให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
คำตอบ