การสอนเด็กให้ได้ดี

การสอนเด็กให้ดีนั้นต้องอยู่ที่ประสบการณ์หรือป่าวคะ
คำตอบ

ประสบการณ์ถือว่า  ทำให้ครูมีความชำนาญ  มีความแม่นยำในเนื้อหา มีการจัดการกับชั่วโมงสอนได้เหมาะสม  แต่ทั้งหมดนี้ตอบไม่ได้ว่าจะทำให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่  หลักที่สำคัญในความคิดของครู  น่าจะมาจากความตั้งใจจริง   มีบุคลิกที่ดี  ที่ทำให้นักเรียนมีความเชื่อถือ  การพูดจาที่สุภาพ  ใจเย็น  ควบคุมอารมณ์ได้  มีความเมตตาและให้อภัย  ถ้าทำให้นักเรียนมีความเชื่อถือ  มีจุดที่เด่นประทับใจ  ตรงส่วนอื่นถือว่าเป็นความสำคัญรองลงมา  เพราะจะพูด  จะทำอะไร  นักเรียนจะฟัง  จะเชื่อ  และปฏิบัติตาม  และถ้ามีการเตรียมบทเรียนดี  มีความแม่นยำในเนื้อหา   สอนสนุก   มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย  ก็น่าจะถือว่าประสบความสำเร็จได้  และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆปี ก็คงจะเสนอแนะได้อีกว่า  การสอนแบบนี้ที่เราคิดว่าดี  แต่มาใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดังที่เราคิดก็ได้   หรือนักเรียนในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปมาก  ตัวนักเรียนจะสนใจในสิ่งที่เป็นเรื่องของความสวยงาม  ความบันเทิง  ความสนุกเพลิดเพลินใจ  มากกว่าการที่จะได้ความรู้  และสมาธิของนักเรียนในเรื่องของความอดทน  ตั้งใจในการฟัง  จะมีน้อยมาก   นักเรียนจะเป็นผู้พูดที่ไร้สาระมากกว่าการฟัง  ดังนั้นในปัจจุบันน่าเห็นใจคุณครูที่มีความตั้งใจ  ต้องใช้ความอดทนสูง  หวังว่าข้อคิดเห็นคงจะเกิดประโยชน์บ้างนะครับ  และได้รับคำตอบที่ชัดเจนหรือเปล่าครับ