ขอเปลี่ยนเรื่องงานวิจารณ์หนังสือครั้งที่ 9

จากเดิมเสนอเรื่องกฎหมายเเข่งขันทางการค้าของอาจารย์  สรวิศ ลิมปรังษ๊ แต่ซ้ากับท่านอื่น จึงขอเปลี่ยนเป็นวิจารณ์กฎหมายเรื่อง "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน" ได้ไหมครับ
คำตอบ
ถ้าไม่ซ้ำ ก็ไม่ขัดข้องค่ะ