Topic UKM 9

เรียน อาจารย์ JJ ที่เคารพ
ดิฉัน ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม) ผู้ประสานงานเครือข่าย UKM ครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแลกเปลี่ยนหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสวนาของเครือข่าย UKM ครั้งที่ 9 ซึ่งเมได้จดประเด็นได้ดังนี้ (ไม่มั่นใจว่าครบถ้วนหรือไม่) 1. Share and Show Research Excellent Center 2. Research and LO+KM Network 3. R2R (Route to Research) หรือถ้ามีประเด็นอื่น อยากให้อาจารย์แนะนำหรือเพิ่มเติมด้วย เพื่อทางวลัยลักษณ์จะได้ค้นหา(จีบ) อาจารย์หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ตรง หรือดูแลงานด้านนั้นๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งหน้า เบื้องต้น...ได้พูดคุย ปรึกษากับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้คะ 1. อยากทราบถึง Theam ที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเป็นด้านใด เช่น การบริหารงานวิจัย การเป็นนักวิจัย หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 2.ทางทีมงานลองเสนอหัวข้อคือ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัยใช้ประโยชน์กับชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง" 3. R2R จะ focus จุดใด จะเป็นเส้นทางสู่งานวิจัย หรือนักวิจัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์เบื้องต้นนะคะ และเมื่อทราบหัวข้อที่ชัดเจนเมจะได้พูดคุยกับทีมงานอีกครั้ง

              ขอบพระคุณคะ ปิติกานต์ (เม) ม.วลัยลักษณ์

คำตอบ

 Lightbulb Idea เรียนคุณเม และ ทีมงาน UKM

 ทีมงาน มอดินแดง ได้ปรึกษาหารือในเบื้องต้นไปแล้วครับ ลองติดตามใน Blog UKM-9 ครับ