พอดีจะสอบป.โทเวชปฏิบัติชุมชนมข.ต้องเตรียมความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ พอมีใครทราบไหมคะ

คำตอบ