พ่อแม่ถือบัตรชมพู6นำหน้าครับและพ่อแม่ถือมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับตอนนี้ผมอายุ30และผมเกิดทึ่บ้านครับและตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีบัตรอะไรเลยต้องทำอย่างไงครับ

สมศักดิ้
คำตอบ

ตามข้อมูลเบื้องต้น คุณสมศักดิ์ มีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.สัญชาติฯ ได้

แนะนำให้คุณสมศักดิ์ ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียนฯ ที่ตนเองอาศัยอยู่ (ปัจจุบันคุณสมศักดิ์อาจมีถิ่นที่อยู่ไม่ตรงกับสำนักทะเบียนฯ ที่เกิด) โดยขอลงรายการบุคคล "ไม่มีสถานะทางทะเบียน" เลข "0" ไว้ก่อน เพราะกรณีของคุณสมศักดิ์ อายุ 30 ปี น่าจะเกิด พ.ศ. 2528 เกิดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 (ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337 ข้อ 2) โดยมีบิดามารดาถือบัตรเลข "6" บิดามารดาน่าจะเกิดต่างประเทศ?? และปัจจุบันบิดามารดายังอยู่หรือไม่??? หากบิดามารดายังอยู่ คุณสมศักดิ์ ก็สามารถอ้างหลักฐานทะเบียนบ้าน (ทร.13) ของบิดามารดาเพื่อเพิ่มรายการบุคคลเลข "0" ได้ แล้วเมื่อได้หลักฐานบุคคลเลข "0" แล้วต่อไปคุณสมศักดิ์ ก็ขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23