อยากจะบอก

ด้วยความคิดถึง
ปาม บายดีมั้ย คิดถึงนะ อย่าทำงานหนักนะ
คำตอบ