แนวคิดห้องเรียนคุณภาพ

อยากทราบที่มาของ นโยบายห้องเรียนคุณภาพ    

เพื่อจะได้ดำเนินการวิจัย  เพื่อการพัฒนา  และสืบค้นได้จากที่ไหนบ้าง


ขอบคุณครับ

คำตอบ