ข่าว TAM

TAM 2006 ประสบความสำเร็จล้นหลาม TAM(Thailand Animation And Multimedia 2006)
คำตอบ
not yet answered

ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับพวกMultimedia หรือ ประเภท 3D เพราะส่วนหนึ่งมาจาก
การผลิตภาพยนตร์ในปัจจุบัยมีการนำ Computer Graphic มาใช้ หรือ จำนวนหนังพวก 3D animation
มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลให้นักศึกษาไทยตื่นตัวและชอบ
การทำด้าน Graphic Design เพราะเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่น TAM จะปรสบความสำเร็จมากมาย