ความรู้จากนวัตกรรม

จากการเรียนในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนได้รับความรู้อะไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered
คุณครูกระโปรงแดง

ถ้าสนใจเรื่องของนวัตกรรม อยากจะแนะนำหนังสือ การบริหารนวัตกรรม ของ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ   เพราะอ่านแล้ว ดีมากค่ะ