ขอถามหน่อย

เราหล่อไหม
คำตอบ
กรุณาตรวจมองตัวเองแล้วก็จะรู้  ว่าอยู่ในระดับใด