เข้าได้หรือเปล่า

ถ้าเข้าไม่ได้ให้มาใช้ของน้อง
คำตอบ