หน้าใหญ่

ปอนด์หน้าใหญ่ไปนะเพื่อน ไม่รู้ไอ้นั่นนะใหญ่มั้ย
คำตอบ