อ้อล้อจังนะช่วงนี้

ข่าวคราวเงียบหายไป2-3วันเลือกเขาใช้ไหมใครคนนั้น
คำตอบ
ไม่ใช่ที่เธอคิดมัสไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่เราไม่ได้พูดกันถ้าเพื่อนคนนี้ทำอะไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจขอโทษนะ