การเขียนพรรณนาถึงสถานที่ท่องเที่ยว

กนกวรรณ

อยากได้ตัวอย่างการเขียนพรรณนาถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีมั้ยค้ะ

    
"พี่หนาน"

ลองดูตัวอย่างตามนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าตรงกับที่ต้องการหรือเปล่า

http://www.gotoknow.org/posts/149663

http://www.learners.in.th/blogs/posts/413394


}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ตอบ