การเขียนพรรณนาถึงสถานที่ท่องเที่ยว

กนกวรรณ

อยากได้ตัวอย่างการเขียนพรรณนาถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีมั้ยค้ะ

"พี่หนาน"

ลองดูตัวอย่างตามนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าตรงกับที่ต้องการหรือเปล่า

http://www.gotoknow.org/posts/149663

http://www.learners.in.th/blogs/posts/413394


คำตอบ