ฝากถาม

  • คิดถึงคุณสุคนธ์ ประดุจกาญจนา
  • หายไปนานมาก
  • ฝากบอกว่ารออ่านเรื่องอยู่ครับ
คำตอบ
  • จะเรียนให้ "คุณไมโต "  ทราบค่ะ  ว่ามีคนคิดถึง
  • ช่วงนี้งานคงยุ่งน่ะค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
  • ขอบคุณมากครับคุณ nidnoi