ทำไม่ถูกเลย

เขาเราทำไม่ถูกเลยว่างๆมาแนะนำเราหน่อย
คำตอบ