การนำความรู้ใส่ในบลีอก

ถ้าต้องการนำความรู้ใส่ใน go to know เป้นบล๊อกหนึ่งสำหรับการเรียนรู้จะต้องทำอย่างไรค่ะ

คำตอบ