นวัตกรรมการเรียนรู้

แล้วทำไมที่หอพักนักศึกษาไม่มี Internet ละค่ะจะได้มีเวลาในการทำงานมากขึ้นหอนอกเหนือจากเวลาเรียนเพราะถ้าใช้บริการจากร้านข้างนอกก็ไม่ได้เพราะหอพักปิดตอนกลางวันก็ต้องเรียนทั้งวัน

คำตอบ