คำที่มีคงามหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน และคำที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาไทย

Sadudee_Pong

คำที่มีความหมายเหมือนกัน และตรงกันข้าม ในภาษาไทย

sr

So, what is the question?

If you are talking about "a Thai dictionary" which lists words and (in your words) "คำที่มีคงามหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม", I am looking for one (in digital form) too.

I think we may have to "create such dictionary" ourselves ;-)

คำตอบ

In fact we do have such thing as dict. of synonym and antonym in Thai, which is called Patanugrom Kam pong lae kam trongkham. As for student, it is a must to own one.