จากวิทยาลัยอิสลามยะลา

ผมอ.อดินันท์ จากคณะวิทยาฯ วิทยาลัยอิสลามยะลา อยากทราบว่าที่คณะสิ่งแวดล้อมฯของม.มหิดลนี้ พอจะมีทุนให้ในการเรียนป.เอกใหม?

ขอบคุณครับ

คำตอบ