กล้ามเนื้อกราม สามารถลดด้วยวิธีที่ไม่ต้องพึ่งโบทอก ได้มั้ยค่ะ

oo

กล้ามเนื้อกราม สามารถลดด้วยวิธีที่ไม่ต้องพึ่งโบทอก ได้มั้ย

 

เราเปนคนนอนกัดฟัน และเคี้ยวอาหารแรง

ปัจจุบันรู้สึกปวดกราม และกรามใหญ่

เลยอยากทราบว่า สามารถลดกล้ามเนื้อกรามได้มั้ย

คำตอบ