อยากรู้เรื่องเทคโนโลยีในการติดตั้ง internet ไร้สาย

  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยไม่ใช้โทรศํพท์บ้านมีวิธีไหนบ้าง  และค่าใช้จ่ายสูงหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ