คำถามที่ต้องการคำตอบ

อยากทราบว่า  นวัตกรรมใหม่  ๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีนวัตกรรมอะไรบ้างค่ะ
คำตอบ
not yet answered

นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็จะเปงเกี่ยวกับถ้าจะให้เห็นชัดสุดคงจะเปงพวกวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการค้นพบวิธีการแบบใหม่ๆ วิธีการสร้างแบบใหม่ หรือ
ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ซึ่งจะต่างจากเทคโนโยใหม่ซึ่งจะเอาเทคโนโลยีเดิมมาพัฒนาเป็นตัวใหม่ซึ่งจะเห็นได้ชัดกับพวกคอมพิวเตอร์

นาฐา

นวัตกรรมเกิดขึ้นทุกสาขาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา คหรรม เกษตรกรรม เล็กขอยกตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษา ก็อย่างเช่น      การให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูป การค้นหาข้อมูลจาก e-book การเรียนรู้แบบ e-learning หรือแม้แต่กลวิธีในการสอนที่ผิดแปลกไปจากเดิม