แปลชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สุนันท์ เรืองศิลป์

ชื่อ อรณิชา

นามสกุล สายโสดา

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
 

คำตอบ

Ornnisha Saisodar ..ผมเลือกการสะกดที่ฝรั่งเอาไปขำไม่ได้ให้นะครับ โดยเฉพาะ 'โสดา' ผมให้ Sodar แทน Soda ครับ :)

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
 

ตอบ