แปลชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สุนันท์ เรืองศิลป์

ชื่อ อรณิชา

นามสกุล สายโสดา

คำตอบ

Ornnisha Saisodar ..ผมเลือกการสะกดที่ฝรั่งเอาไปขำไม่ได้ให้นะครับ โดยเฉพาะ 'โสดา' ผมให้ Sodar แทน Soda ครับ :)