แปลชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ

สุนันท์ เรืองศิลป์

ชื่อ อรณิชา

นามสกุล สายโสดา

 

คำตอบ

Ornnisha Saisodar ..ผมเลือกการสะกดที่ฝรั่งเอาไปขำไม่ได้ให้นะครับ โดยเฉพาะ 'โสดา' ผมให้ Sodar แทน Soda ครับ :)

 

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน