แปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อ..อรทัย หล้าภูเขียว เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงค่ะ

 

คำตอบ

Oratai  Lharphukhiew  เราว่าน่าจะอย่างงี้นะ

 

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน