แปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อ..อรทัย หล้าภูเขียว เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงค่ะ

 

คำตอบ

Oratai  Lharphukhiew  เราว่าน่าจะอย่างงี้นะ

 
ใส่รูปหรือไฟล์