แปลงชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อ..อรทัย หล้าภูเขียว เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงค่ะ

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

Oratai  Lharphukhiew  เราว่าน่าจะอย่างงี้นะ

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ