ติดสิทธิ์ข้าราชการ

นางภัทรา สุริยธนา ( นางเอวิกา ทาแก้ว)

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันนางภัทรา สุริยธนา ในชื่อเดิมขณะรับราชการครู นางเอวิกา ทาแก้ว ดิฉันเคยรับราชการครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา เมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ2539 และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ 2ปี ดิฉันได้บอกกล่าวเป็นวาจากับท่านผ.อ ประสิทธิ์  รองผ.อ ผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อนร่วมงาน ว่า จะออกจากราชการไปประกอบอาชีพอย่างอื่น และดิฉันก็ไปทำงานอื่นที่กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ใดๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกที่ ดิฉันได้กลับไปชำระหนี้สหกรณ์ครู ที่ติดค้างไว้ก่อนหน้านี้ และมีปัญหาตามมาคือ ตลอดเวลาจากนั้น เมื่อดิฉันเจ็บป่วย จะติดสิทธิ์ข้าราชการในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆมาโดยตลอด และไม่สามารถใช้สิทธิ์ 30 บาท หรือสิทธิ์ใดๆ ที่คนไทยคนหนึ่งพึ่งได้รับจากรัฐบาลได้ ดิฉันต้องชำระด้วยตัวเองและเก็บใบเสร็จไว้ จนเมื่อล่าสุดดิฉันเข้าผ่าตัดลอกต้อที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เมื่อวันที่17 ม.ค ที่ผ่านมาดิฉันต้องจ่ายค่าผ่าตัด 3100บาทในการณ์นี่ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์อะไรที่หนักหนาในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ดิฉันใคร่ขอคำแนะนำจากท่านผู้เกี่ยวข้องว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดิฉันได้สำรองจ่ายไปก่อน และ ขอตัดสิทธิ์ส่วนนี้ เพื่อจะได้มีสิทธิ์พึงได้ตามปกติ

ด้วยความเคารพ

ภัทรา สุริยธนา (เอวิกา ทาแก้ว)

คำตอบ