แปลชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ตระการ

เปาวลี  พรพิมล  เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคับ

 

คำตอบ

Pauwali Phonphimon

chanakarn ch

ปภังกร แปลชื่อไทยเป็นชื่ออังกฤษว่าไงค่ะ

 

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน