แปลชื่อไทยเป็นอังกฤษ

ตระการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ

เปาวลี  พรพิมล  เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงคับ

 

คำตอบ

Pauwali Phonphimon

chanakarn ch

ปภังกร แปลชื่อไทยเป็นชื่ออังกฤษว่าไงค่ะ

 
ใส่รูปหรือไฟล์