การทำบัตรประจำตัวประชาชน

โอ๋

อยากทราบค่ะว่า เราเป็นคนพม่า บิดา มารดาเป็นคนพม่าแต่มาเกิดหนูที่เมืองไทยค่ะ  แต่เกิดที่บ้านค่ะ แล้ว ตอนนี้หนูอายุ17-18แล้วอยากทำบัตรประชาชนค่ะแต่ไม่รุ้ว่าต้องเอาเอกสารอะไรบ้าง เพราะ ใบเกิดก็ไม่มี มี แต่ใบวุฒิจบ ม.3 ค่ะหนู อยากได้บัตรไทยต้องทำยังไงบ้างค่ะ

คำตอบ

ข้อมูลเบื้องต้นของน้องโอ๋ คือมีพ่อแม่เป็นคนอพยพเข้ามาในไทย จำได้ไหมว่าเข้ามา เมื่อไร ปีอะไร

ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนจากราชการไทยหรือไม่ เช่น ทะเบียนประวัติ บุคคลบนพื้นที่สูง ชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นต้น  ส่วนข้อมูลของน้องโอ๋ คือบอกว่าเกิดในไทย รู้ไหมว่าเกิดที่หมู่บ้านอะไร ตำบลอำเภอจังหวัดอะไร ที่สำคัญมีใครรู้เห็นการเกิดบ้างหรือไม่ตอนที่น้องเกิด  ที่สำคัญอีกก็คือมีหลักฐานเอกสารทางทะเบียนหรือไม่ อะไรบ้าง

เพราะการขอสัญชาติถ้าข้อเท็จจริงเราไม่มีสิทธิเราก็ยังไม่สามารถที่จะขอได้