: ลาป่วย 1 วัน จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือไม่ตามกม.แรงงานไทย

เอก

สวัสดีครับ อาจารย์

 

ผมขอเรียนถาม ปรึกษาอาจารย์ว่า เรื่องการลาป่วย พนักงานต้องยื่นใบรับรองแพทย์ ถึงแม้จะหยุดไปเพียง 1 วันก็ตาม บริษัทฯแจ้งว่าต้องใช้เกณฑ์เดียวกับสาขาที่ต่างประเทศ

ผมอยากทราบว่าขัดกับกม.แรงงานไทยหรือไม่ เพราะพนง.คนไทยเกือนทุกคนไม่เคยเจอเงื่อนไขนี้จากบริษัทฯเดิม รู้สึกอึดอัดมาก รบกวนแนะนำและให้ความเห็นด้วยครับ

ขอบคุณมาก

เอก

คำตอบ
คำถามนี้มีดี คำตอบจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ทุกองค์กร และเท่าที่ผมทำงานด้าน HR มาหลายแห่ง คำถามเช่นนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิต สำหรับนายจ้างและลูกจ้างครับ

ผมขอร่วมแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้งนี้

ที่คุณเอก ถามมามีหลายประเด็นแผงอยู่เช่น ถามว่า " บริษัทฯแจ้งว่าต้องใช้เกณฑ์เดียวกับสาขาที่ต่างประเทศ"

องค์กรต่างชาติใดก็ตามที่เข้ามาตั้งสถานประกอบการในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย องค์การต่างชาติใดฝ่าฝืนก็เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดกับกฎหมายไทยครับ

ประเด็นต่อมา ที่ถามว่า "ปกติการขอใบรับรองแพทย์นั้นจะต้องขาดงานเกิน 3 วัน ถึงจะต้องเอามาแสดงใช่หรือไม่" ประเด็นนี้ ต้องย้อนกลับไปดู สภาพการจ้าง ข้อบังคับในการทำงาน ในเรื่องการลาป่วย ว่ากำหนดไว้อย่างไร

ตรวจสอบประวัติศาสตร์เรื่องข้อบังคับว่าด้วยการ "ลาป่วย" ให้ละเอียด ทำความเข้าใจ อย่างท่องแท้

ข้อบังคับในการทำงานเป็นสภาพการจ้าง อย่างหนึ่ง การจะเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ลดประโยชน์แก่ลูกจ้างควรต้องหารือร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และมีหลักฐาน แจ้งไปยังสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

เรื่องการลาป่วย ที่ว่าจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ภายในกี่วัน ถ้าไม่มีกำหนดไว้เลย หากลาป่วย 3 วันติดต่อกัน นายจ้างมีสิทธิที่จะขอใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ลาป่วยได้ครับ

อย่างไรก็ดี ผมแนะนำเพิ่มเติมว่า การลาที่ดีควรมีการสื่อสารที่ทันกาลและปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร

นายจ้างที่ดีก็ควร ปฏิบัติตาม ก.ม.คุ้มครองแรงงานฯ ปกครอง กำกับดูแลกิจการด้วยความสุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม

ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน ก็ควรดูแลพนักงาน ไม่ให้พนักงานอึดอัด พนักงานเองถ้ามีอะไรอึดอัด ก็ควรหารือ หัวหน้างาน/ HR เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความสมานฉันท์

การทำงานเดี๋ยวนี้ ต้องพึงพาอาศัยต่อกัน เพื่อให้องค์กรอยุ่รอด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ครับ

สวัสดี

ยม
email : [email protected]
Mr. Songphon N T

1 ตกลง ลาป่วย 1 วัน ตามคำถามต้องใช้ใบรับรองหรือไม่ 2 นายจ้างมีสิทธิกำหนดการลาป่วยได้ด้วยหรือ ลา 1 วัน ต้องมีใบรับรอง

ขอชัดๆครับ