กลยุทธ์ธุรกิจตกแต่งรถยนต์

1.  ธุรกิจของคุณเขมรุจเป็นธุรกิจที่ต้องให้ทุนค่อนข้างมากมีปัญหาด้านการสต๊อกสินค้าหรือไม่และถ้ามีมีวิธีการจัดการอย่างไร

2.  การนำสินค้าเข้าจะต้องเสียภาษีอย่างไรและต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านใดบ้าง 

 

คำตอบ
ตอบคำถาม ข้อ 1.การจัดเก็บสินค้าเราจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จำหน่ายได้บ่อยๆจะจัดเก็บไว้ที่หน้าร้าน จัดไว้เป็นส่วน ๆ แยกประเภทตามชนิดสินค้า โดยจะมีพนักงานดูแลการเข้า-ออกสินค้า ตรวจสอบทุก ๆ วันพร้อมทำรายงานเสนอ ผู้จัดการร้านทุกวัน กรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าแล้วทางร้านเราไม่มี ทางเราจะมีร้านที่เป็นคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่เราสามารถติดต่อเอาของมาก่อน แต่กรณีนี้อาจทำให้กำไรเราลดลงแต่เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า เกิดความประทับใจในร้านเราจะได้ให้ร้านเรารับใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป (เกิดการใช้ซ้ำ ๆ) ส่วนที่ 2 การสั่งวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของสินค้าจากต่างประเทศ จะสั่งชิ้นที่ได้รับความนิยมหรือชิ้นที่เป็นของออกใหม่ ๆ เข้ามารองตลาดก่อน และรับสั่งให้ลูกค้าที่ต้องการเฉพาะรุ่น แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร ข้อ 2.การนำสินค้าเข้าจะนำเข้ามาทางเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ต้องผ่านการเสียภาษีการนำเข้าสินค้าที่ท่าเรือ คลองเตย โดยผ่านพิธีการของกรมศุลกากร (กรณี ลูกค้าต้องการด่วนพิเศษเราจะสั่งนำเข้าโดยใช้บริการของ DHL UPS ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ราคาอาจจะสูงกว่าเดิมเล็กน้อยตามค่าขนส่ง) การนำเข้าสินค้าต้องศึกษากฎหมาย การทำสัญญาการซื้อขายสินค้า-การขนส่งสินค้า-สัญญาการรับประกันสินค้า-สัญญาการจ่ายเงิน-สัญญาการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ เช่น Bilstein Shocks จาก เยอรมัน ,KONI shocks จาก ฮอนแลนด์ ยาง TOYO FALKEN YOKOHAMA จาก ญี่ปุ่น เป็นต้น