ค้างคา

เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่

    จะได้ยลรูปจากฝีมือการกระแทกปลายนิ้วมือบนปุ่มชั๊ตเตอร์พี่แอนอีก 

    ไม่รู้ว่าขณะนี้ เหยียบย่ำ ณ แห่งหนใดของด้ามขวาน

     หรือกำลังสราญอยู่กับเครื่องไฟฟ้าไฮเทคที่เรียกว่าคอมพิวเอตร์

     รอบันทึกและรูปสวยๆอยู่ นะนี่.....

คำตอบ

เมื่อยามลมพัดหวน...รือพ่อขมองอิ่ม

bluewind
แหม่ๆ รูปนะถ่ายไว้ก็ตั้งแยอะแยะ แต่ก็ไม่เคยเลยนะที่จะให้คนอื่นได้ชมกันบ้าง