สงสัยสิ่งแวดล้อมศึกษา

น้ำตาล

อาจารย์สรฤทธ จันสุข ค่ะ

สิ่งแวดล้อมศึกษา คืออะไรค่ะ อาจารย์มีลักษณะอย่างไรเห็นเปิดเรียนในระดับป.โท ป.เอกหลายสถาบัน

น้ำตาลค่ะ

คำตอบ

สิ่งแวดล้อมศึกษา  เป็นวิชาที่ว่าด้วยการบูรณาการศาสตร์ทุกด้าน ที่ทำให้เกิดความรู้ความตระหนัก เจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ ขณะเดียวก็ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษที่นากต่อการกำจัด 

หากไม่มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างพอดีก็จะเกิดวิกตต่อมนษย์ในเวลาอันไกล้นี้

อย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติให้อยู่คู่กับเราไปนานๆ น่ะครับ

สรฤทธ จันสุข

12/11/2549

ขอข้อสอบฉบับอ่านง่าย ๆ ไหน ๆ ท่านก็เผยแพร่อยู่แล้ว  ช่วยให้อ่านสะดวกหน่อยค่ะ หรือบอกวิธีอ่านยังสงสัยว่าอีตอนเอาขึ้นบล็อกทำไงถึงเป็นยังงั้น

ขอบคุณค่ะ