การเขียนแผนงานและประเมินแผน

ไม่ทราบมีรายละเอียดการเขียนแผนงานและประเมินแผนบ้างขอข้อมูลได้ไหม
คำตอบ