การที่จะตั้งคำถามหรือขอข้อมูลทำอย่างไร

พิไลพรอยากให้เพื่อนมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารค่ะ  เพราะพึงจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำเรื่องการจัดเก็บเอกสาร ตัวเองไม่มีความรู้ค่ะแล้วอยากให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม cop สารบรรณช่วยเหลือในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในเรื่องนี้  อยากรู้จากคนอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มของcoสารบรรณด้วยค่ะจะใช้ GotoKnowอย่างไรค่ะ และจะตั้งคนถามให้คนอื่นตอบด้วยต้องทำอย่างไรค่ะ

และที่สำคัญอยากขอให้พี่ผ่องใสให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บเอกสารกับน้องมือใหม่ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พิไลพร

คำตอบ

หวัดดีค่ะคุณพิไลพร ขอบคุณค่ะที่เข้าอบรม GotoKnow  แล้วเข้ามาเรียนรู้ ข้อ1.  คุณพิไลพรประสงค์จะทราบเรื่องการจัดเก็บเอกสาร ขอเรียนว่าการจัดเก็บเอกสารไม่มีเป็นสูตรสำเร็จ  ในระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณก็ไม่กำหนดหมวดหมู่การจัดเก็บไว้   จากประสบการณ์การทำงานมา  หน่วยงานแต่ละที่จะจัดเก็บไม่เหมือนกัน   หน่วยที่มีการจัดเก็บเอกสารดีและเป็นระบบดีมากคือของมหาวิทยาลัยมหิดล   จะจัดเก็บเอกสารแบ่งหมวดหมู่แบบของสำนักงบประมาณ พี่ได้นำการแบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บเอกสาร(แบบสำนักงบประมาณ) ขึ้นไว้ที่ www ของงานสารบรรณ  กองกลาง  คุณพิไลพรสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บได้   ข้อ 2.  คุณพิไลพร  สามารถตั้งคำถามให้ผู้ไดตอบก็ได้เข้าไปที่เพิ่มบันทึก  ผู้ที่เข้า GotoKnow  จะเห็นคำถามของคุณพิไลพรทุกคนค่ะ  ท่านใดมีความรู้ก็ช่วยตอบค่ะ

 

นาง พิไลพร รุกขชาติสุวรรณ
ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบถ้าพิไลพรจะขอไปดูงานเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่กองกลางจะได้หรือปล่าวค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนค่ะ จะนำทีมงานไปด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางและจะได้นำมาพัฒนากับงานที่ทำอยู่ค่ะ