มีวิธีอย่างไรเอ่ย

สุมิตรา

 อยากจะถามคุณครูว่า มีวิธีดูแลเด็กอย่างไร มีความฝันว่าอย่างไร  จะให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดี ของสังคม  แล้วพอจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าเราสอนอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นคนดี มั่นใจได้อย่างไร  เช่นเดี่ยวกันถ้าวันหนึ่ง คุณครูมีน้อง จะสอนเขาอย่างไร ขอตอบให้กระจ่างด้วยครับ แบบครอบคลุมนะครับ ทุกเรืองนะครู 

คำตอบ