อยากจะขอเปลี่ยนหัวข้อที่จะทำงานส่งคะ

หนูอยากจะเปลี่ยนจากการวิจารณ์ตัวโครงการ ACMECS มาเป็นวิจารณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนคะเพราะว่าเมื่อลองศึกษาหัวแล้วACMECS มันไม่ค่อยมีประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายคะ
คำตอบ
เปลี่ยนได้ค่ะ ในเงื่อนไขที่ไม่มีคนอื่นทำแล้ว ขอให้ตรวจเช็คดูนะคะ