ถามต่อได้ไหมเนี่ย

ถาม ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คำตอบ
ตอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นาง จิราภร จิ อเนกศุภพล

ทดสอบจากการกรอกข้อคิดเห็นด้านล่าง  ไม่ใส่แก้ไขคำตอบแล้ว

ขอข้อมูลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน