การสั่งระงับเงินเดือน

ใหม
มีปัญหากับหัวหน้างานจนทำให้มีเหตุต้องลาออกจากการเป็นพนักงานราชการก่อนถึงครบสัญญาแต่เรื่องมีอยู่ ไปทำงานสายบ้างและลาแต่มีใบลาเพราะไม่สบายมีใบรับรองแพทย์ไปสายลงลงเวลาเลยเวลาที่กำหนดก็ตัดว่าไม่มาทำงาน จนมีหนังสือจากที่ทำงานมาที่บ้านว่าได้ขาดงานเป็นเวลา8วันทั้งที่มีลา2ครั้งหยุดไป4วันและไปสายบ้างแต่ตัดว่าไม่ไปทำงานอยากทราบว่าทำแบบนี้ได้มั้ยค่ะ และยังมาสั่งระงับเงินเดือนแต่ได้เขียนใบลาออกไปแล้วว่าจะออกอีกสองเดือนและที่เค้าบอกมาคือจะสั่งระงับเงินเดือนทั้งสองเดือนค่ะวันที่จะออกก็ยังไม่ครบสัญญานะค่ะ ช่วยตอบให้กระจ่างหน่อยนะค่ะว่าสามารถทำแบบนี้ได้หรอค่ะหัวหน้างานมีสิทธิ์สั่งระงับเงินเดือนได้เหรอค่ะข
คำตอบ