มีไอเดียใหม่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องของเรา

รัตน์หาเวลาว่าง มาบันทึกความทรงจำของรัตน์ในการรับคำร้องแต่ละกรณีดีไหม ก่อนที่จะลืมเสียก่อน มีหลายกรณีที่รัตน์คุยด้วยนะคะ
คำตอบ
ส่วนใหญ่รัตน์สรุปเป็นอีเมลนะคะอาจารย์ จะให้เอามาใส่ในนี้เลยเหรอคะ