การสมัครเรียนกศน.

เบญจวรรณ พาชื่น

อยากทราบรายละเอียดของการสมัครเรียน กศน.ที่กรุงเทพ ลูกชายเรียนอยู่ม.6 แต่ติด มส. ติด 0 ตอนม.4 รายวิชา ตอนนี้จะลาออกกลางเทอม จะต้องทำอย่างไรถึงมาสมัครเรียนต่อ กศน.ได้

 

Answers

Not yet answered

Add Answer

You can drag and drop your file(s) here or use the file selector below to upload.