รักษารากฟันแล้วยังรู้สืกเสียวฟันเมื่อกัดของร้อน

นรากร

ผมต้องขอรบกวนถามถืงฟันกรามบนข้างในสุดที่ได้รักษารากฟันมาประมาณ3เดือน เวลาเคี้ยวอาหารรู้สึกเสียวๆและหากทานอาหารอุ่นๆก็จะเสียวฟัน อาการเช่นนี้บอกอะไรหรือครับ ขอบคุณครับ

คำตอบ