โปรดให้คำชี้แนะ

     ผมเขียนผลการทำKmในงานส่งเสริมการเกษตร โดยเขียนเล่าอย่างที่ทำ (ไม่ได้ทำเพื่อเอาซีนะครับ) แต่ทำเพื่อพัฒนาตนเอง  พัฒนาทีมงาน พัฒนาองค์กรและเกษตรกร (ลิงค์) โปรดให้คำแนะนำด้วยครับ

                                                  วีรยุทธ  สมป่าสัก

คำตอบ