เวบวิทยาลัยเปิดไม่ได้

หลาน ผ.อ.
ทำไมเวบวิทยาลัยถึงเปิดไม่ได้ล่ะลูกพี่ ว่าจะเข้าไปเบิ่งจั๊กหน่อย บ่เห็นโรงเรียนนานแล่ว
คำตอบ