เข้าแพลนเน็ต

 • อาจารย์ลองเอาบันทึกที่ท่านอาจารย์สนใจเข้าแพลนเน็ตนะครับ
 • เมื่อเราเขียนมันจะไปขึ้นที่คนที่เราเอาเข้าแพลนเน็ต
 • เช่นของอาจารย์ก็จะมาขึ้นที่ผม
 • ผมเลยได้อ่านบันทึกของอาจารย์ไง
 • ลองดูนะครับ
 • เช่นไปที่บันทึกของใครคนหนึ่งในบล็อก
 • มันจะถามว่า(เอาเข้าแพล็นเน็ตศาสตราจารย์สมบูรณ์เทียนทอง  หรือไม่)
 • เมื่อเอาเข้าแล้วมันจะถามว่าเข้าแพล็ตเน็ตไหน
 • อาจารย์ยังไม่มีกลุ่มบล็อกนี่ครับ
 • เข้าไปที่แผงควบคุม
 • เลือกสร้างกลุ่มบล็อก
 • ลองทำดูนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ
คำตอบ
not yet answered
นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง

ทำได้แล้วครับ หลังจากลองผิดลองถูกหลายครั้ง ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำดีๆ