เก็บ blog เข้า planet

อัสลามมูอาลัยก่ม  อ.มูซา

ผมกำลังเลือก blog ของพี่น้องมุสลิม  รวมเอาไว้ใน planet  (กลุ่มบล็อก)   ผมตั้งชื่อว่า  

http://vrbrother.gotoknow.org

เป็นพื้นที่รวบ blogger (คนเขียนblog)  ที่เป็นมุสลิม  เพราะตอนหลังเห็นมีหลายคนมากขึ้น 

แต่พบว่า อ.มูซา  มี blog หลายอันมาก    เลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์ใช้อันไหนบ่อยที่สุด

เกรงว่าเวลาอาจารย์เขียนบันทึก 1 บันทึก   อาจารย์จะสร้าง blog ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งอัน    ถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้   ต่อไปอาจารย์จะมี blog  เยอะมากเกิน   จนแฟนๆตามอ่านไม่ถูก

ถ้าให้ดี    อาจารย์สร้าง blog  ตาม issue ที่อาจารย์สนใจแต่ไม่มากเกิน  จะดีกว่า

blog 1 อัน เท่าอาจารย์มีสมุดไดอารี่ 1 เล่ม   เวลาอาจารย์เขียนบันทึกใหม่    อจารย์ก็ยังใช้ไดอารี่เล่มเดิมได้อยู่นะครับ    เพียงแค่ว่าหากอาจารย์ต้องการแยกเล่มไดอารี่  เช่น  เล่มหนึ่งเขียนเรื่องอิสลามศึกษา   อีกเล่มเขียนเรื่องอื่น  อย่างนี้เป็นต้น  อาจารย์ก็สามารถสร้างหลาย blog

แล้วค่อยคุยกันอีกนะครับ    อ่านบันทึกของอาจารย์ก็ได้เรียนอิสลามศึกษาไปด้วยครับ

ธวัช  หมัดเต๊ะ (สุกรี)

คำตอบ
not yet answered
Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

อัสสาลามุอะลัยกุม

ขอบคุณมากครับ ที่ให้คำแนะนำ จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมีหลายบล็อก แต่อันเนื่องมาจากไม่ได้ศึกษาการใช้บล็อกมาก่อนเลยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ บางครั้งต้องการเพียงแค่เขียนบันทึกก็ไปเป็นบล็อก แต่บางบล็อกก็คิดน่าจะแยก(คิดเอง) ก็แยก ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร เช่น

ถ้าจะเขียนเป็นบันทึกทำนองไดอารี่ จะใช้กลุ่มบล็อก ใต้ร่มเงาของต้นไม้

ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานจะเขียนในบล็อก ตันหยง..พิกุลที่ต้องโต

ถ้าเป็นทำนองวิชาการที่สัมผัสอยู่ ก็บล็อก จิตวิทยาการเรียนการสอน อยู่ในกลุ่มจิตวิทยาอิสลา

เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณธวัชมีเสนอแนะอย่างไรครับ

والسلام