สอบถามข้อมูล

พรรัตน์
อยากทราบว่า สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ส่วนไหนของบริเวณมหาลัยขอนแก่นค่ะ (อาคารไหนค่ะ)
คำตอบ

ตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ (ข้างศาลารับพระราชทานปริญญาบัตรเก่า) ค่ะ

                  -น้อง-

พิชชา

ตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ (ข้างศาลารับพระราชทานปริญญาบัตรเก่า) ค่ะ

                           -น้อง-