หน้าบวม

นันทวัน นาคพิน

เป็นงูสวัดที่ศรีษะด้านซ้าย แล้วต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณด้านหลังใบหู หลังหูและบริเวณขมับบวม และบางครั้งมีความรูสึกเหมือนมีตัวอะไรเดินอยู่บริเวณที่เป็นงูสวัด

คำตอบ