ลองสร้างแพลนเน็ตนะครับ

  • ไปที่แผงควบคุม
  • สร้างแพลนเน็ตใหม่
  • ที่อยู่ ใส่เป็นภาษาอังกฤษ
  • ชื่อแพลนเน็ต ใส่ภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้
  • ใส่รายละเอียด เช่น การเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล
  • ใส่ป้าย
  • กดสร้าง
  • ลองดูนะครับ
คำตอบ