อนาคตของทรัพย์สินทางปัญญา

นายศักดิ์นรินทร์ ปรีดาเกษมพงษ์

คุณคิดว่าในอนาคตทรัพย์สินทางปัญญาจะมีคุณค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์และอสังหาฯรวมทั้งจะสามารถนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่และมีวธีบริหารจัดการอย่างไร รบกวนตอบอย่างเป็นทางการด้วยครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

คำตอบ